CONTACT

Travelers who are still undecided on where to stay in Saigon or those who want to inquire can reach CATINA SAIGON HOTEL in HCMC, Viet Nam via these contact details.

HOTEL CATINA SAIGON

109 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Viet Nam
Tel: (+84.28) 38 296 296
Fax: (+84.28) 38 296 291
Email: info@hotelcatina.com.vn

HOTEL CATINA SAIGON
109 Dong Khoi, Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Viet Nam
Tel: (+84.28) 38 296 296
Fax: (+84.28) 38 296 291
Email: info@hotelcatina.com.vn

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hotelcatina.com.vn. Xin cảm ơn!

Copyright © 2021 - 2024 | hotelcatina.com.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status